MÉRÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK

Környezeti zaj mérése

A 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet előírja az üzemi létesítményeknél származó zaj határértékeit a zajtól védendő területeken. Vállaljuk ezen környezeti zajok Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített zajszintmérővel történő mérését és annak kiértékelését, az MSZ- ISO előírásainak alapján.

A munkahelyi zajexpozíció mérése

A 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet meghatározza a munkavállalók munka közbeni zajexpozíció mértékét. A zajterheléseket szintén a vonatkozó MSZ-ISO szabványoknak megfelelően mérjük, illetve vizsgáljuk, majd az eredményeket szakvéleményben rögzítjük.